Ngày 6/5/2014 Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật tổ chức "Ngày hội việc làm 2014" tại khuôn viên trường Đại học Luật Hà Nội nhằm mang lại cơ hội tuyển dụng trực tiếp và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Luật.
 
(Để biết thêm thông tin chi tiết xem file đính kèm)