HÀNH TRÌNH NGÀN DẶM KHỞI ĐẦU BẰNG MỘT BƯỚC ĐI - A JOURNEY OF A THOUSAND MILES BEGINS WITH A SINGLE STEP

 
Thông tin tuyển sinh
 
(19/03/2017 - 11:22)
Trường Đại học Thương mại chính thức công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017
 
(19/08/2016 - 18:01)
Trường Đại học Thương mại thông báo xét tuyển đại học chính quy bổ sung đợt 1 năm 2016 với tổng chỉ tiêu 1450 như sau:
 
(21/07/2016 - 18:57)
Trường Đại học Thương mại thông báo xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2016
 
(14/06/2016 - 08:58)
Thời gian phát hành hồ sơ: từ 01/6/2016 đến 24/6/2016 và từ 11/7/2016 đến 29/7/2016. Hạn nộp hồ sơ 29/7/2016
 
(25/03/2016 - 07:48)
Thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh, môn thi/xét tuyển của các ngành học thuộc trường Đại học Thương mại năm 2016