BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016
 
                                                   THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016
 
 
STT
Tên trường 
Ngành học
Ký hiệu trường
Mã ngành
Tổ hợp môn thi/môn xét tuyển
Tổng chỉ tiêu (dự kiến)
Ghi chú
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
TMA
 
 
3.800
 
 
79 Đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: (04) 38 348 406; (04) 37.643 219; Fax: (04) 37 643 228
Website: www.vcu.edu.vn
 
 
 
 
 
 
I. Các ngành đào tạo đại học:
 
 
 
 
 
 
1
Kinh tế
 
 
D310101
Toán, Vật lý, Hóa học;
 Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
 
300
 
- Số chỗ trong Ký túc xá: 450
-  Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh: Trường tuyển sinh đại học chính quy dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (đối với thí sinh dự thi tại các cụm thi THPT quốc gia do các trường đại học chủ trì);
- Phương thức xét tuyển:
Trường xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia theo từng tổ hợp môn xét tuyển và theo từng ngành/chuyên ngành đào tạo. Ngành  Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh là môn chính.
Ngành Quản trị kinh doanh Tổ hợp môn thi Toán, Tiếng Pháp, Ngữ văn chỉ dành cho chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại.
- Thời gian tuyển sinh: Từ khi thí sinh nhận được thông báo kết quả Kỳ thi THPT quốc gia đến khi Trường tuyển đủ chỉ tiêu.
2
Kế toán
 
 
D340301
Toán, Vật lý, Hóa học;
Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
 
300
3
Quản trị nhân lực
 
 
D340404
Toán, Vật lý, Hóa học;
Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
 
250
4
Thương mại điện tử
 
 
D340199
Toán, Vật lý, Hóa học;
Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
 
200
5
Hệ thống thông tin quản lý
 
 
D340405
Toán, Vật lý, Hóa học;
Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
 
200
6
Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành:
 
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp
 
 
Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại
 
 
Chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại
 
 
D340101
 
 
Toán, Vật lý, Hóa học;
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn,
 
Toán, Vật lý, Hóa học;
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn,
 
Toán, Vật lý, Hóa học;
Toán, Tiếng Pháp, Ngữ văn
650
 
 
250
 
 
 
250
 
 
150
7
Quản trị khách sạn
 
 
D340107
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
 
200
8
Quản trị dịch vụ  du lịch và lữ hành
 
 
D340103
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
 
200
9
Marketing
 
 
D340115
Toán, Vật lý, Hóa học;
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn,
450
10
Luật kinh tế
 
D380107
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
 
200
11
Tài chính - Ngân hàng
 
 
D340201
Toán, Vật lý, Hóa học;
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn,
 
300
Liên kết đào tạo quốc tế trình độ đại hoc;
Trường có các chương trình liên kết quốc tế đào tạo trình độ đại học với các trường đại học của Cộng hòa Pháp, Trung Quốc...
Thộng tin chi tiết xem tại Website của trường hoặc Website của khoa Đào tạo quốc tế của trường tại địa chỉ: http://dtqt.vcu.edu. vn
Tài khoản: 3712.1.1055541.00000
Thông tin chi tiết về các chuyên ngành đào tạo xem tại Websites: www.vcu.edu.vn
12
Kinh doanh quốc tế
 
 
D340120
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
 
300
13
Ngôn ngữ Anh
 
 
D220201
Toán, TIẾNG ANH, Ngữ văn
 
 
250
 
II. Các lớp tuyển chọn sau khi sinh viên nhập học
 
 
 
 
 
Các lớp chất lượng cao gồm các ngành:
 
 
 
 
1
Tài chính - Ngân hàng
 
D340201
 
50
2
Kế toán
 
D340301
 
50