THÔNG BÁO
(V/v giới thiệu sinh viên để xét học bổng tài trợ của Sacombank 2017)
 
Kính gửi:  Ban chủ nhiệm các Khoa quản lý sinh viên chính quy
Căn cứ biên bản thỏa thuận tài trợ học bổng Sacombank năm 2017 giữa Trường Đại học Thương mại và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Sacombank chính thức chọn Trường Đại học Thương mại là đơn vị tiếp nhận học bổng  Sacombank năm 2017. Cụ thể:
            1. Số suất học bổng: 10 suất học bổng, trị giá 3.000.000 đồng/suất học bổng.
            2. Đối tượng nhận học bổng:
Sinh viên đại học chính quy Trường Đại học Thương mại thuộc niên khóa 2015 - 2019 (K51), thuộc các ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại điện tử, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin kinh tế, Kinh doanh Quốc tế, Tài chính - ngân hàng, Kế toán.
             3. Tiêu chuẩn nhận học bổng Sacombank:
            - Điểm trung bình tích lũy tối thiểu 7.5/10 hoặc 3.0/4.0;
             - Có hoàn cảnh khó khăn và luôn phấn đấu trong học tập;
            Ưu tiên các bạn đã nhận học bổng của Sacombank trong những năm trước
            Việc lựa chọn được tiến hành trên cơ sở ưu tiên cho những Sinh viên giỏi và có hoàn cảnh khó khăn hơn. Trong trường hợp các bạn sinh viên có cùng hoàn cảnh khó khăn, các bạn học giỏi sẽ được ưu tiên hơn.
            4. Hồ sơ đề nghị trao học bổng Sacombank:
             - Đơn đăng ký nhận học bổng (theo mẫu);
             - Bảng điểm trung bình tích lũy (có xác nhận của Trường);
             - Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn;
             - Bản sao giấy Chứng nhận đã được cấp học bổng Sacombank trong những năm trước (nếu có);
             - Viết bài luận 700 từ với chủ đề “Ước mơ của tôi” (theo mẫu).
Ban Giám hiệu đề nghị mỗi Khoa giới thiệu 01 - 02 sinh viên đủ tiêu chuẩn được nhận học bổng tài trợ kèm theo minh chứng để Trường xét học bổng Sacombank 2017.
 
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG SACOMBANK 2017
TT
HỌ TÊN
NĂM SINH
KHOA
ĐIỂM TB TÍCH LŨY
ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
ĐIỆN THOẠI
EMAIL
 
 
 
 
 
 
 
 
Thời hạn: Đến trước 15h00 ngày 08 tháng 08 năm 2017
Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc gì đề nghị phản ánh với Ban Giám hiệu (qua đ/c Mai, phòng Công tác sinh viên).        
 
 Nơi nhận:                                                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG
-       Như trên                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
-       Lưu VT, P.CTSV
                                          
                                                                                                                           (Đã ký)
 
   PGS, TS Nguyễn Thị Bích Loan