THÔNG BÁO
(Về chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường ĐH Thương mại và Trường Kinh doanh Quốc tế Solbridge, Hàn Quốc)
 
Kính gửi:  - Các Khoa
Theo thỏa thuận trao đổi sinh viên giữa Trường ĐH Thương mại và Trường Kinh doanh Quốc tế Solbridge, Hàn Quốc, hàng năm hai trường sẽ có chương trình trao đổi sinh viên theo từng học kỳ, cụ thể như sau:
* Đối tượng:
- Tất cả sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Thương mại;
- Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc tương đương;
- Điểm GPA từ khá trở lên.
* Mức học bổng:
- 02 ứng viên có kết quả học tập và điểm tiếng Anh cao nhất sẽ được hưởng 100% học phí khi học tại Trường Kinh doanh Quốc tế Solbridge.
- Các ứng viên còn lại được hưởng 50% mức học phí khi học tại Trường Kinh doanh Quốc tế Solbridge.
(Chi phí Vé máy bay, bảo hiểm, ăn ở, đi lại trong thời gian học tập tại Hàn Quốc do ứng viên tự chi trả. Ước tính: 3.500 USD/ học kỳ)
* Chứng chỉ: Sau khóa học, sinh viên sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành khóa học chương trình trao đổi tại Solbridge. Kết quả học một số môn học tại Sobridge tương đương sẽ được Trường Đại học Thương mại công nhận (Các môn học tại Solbridge có trong file đính kèm) 
* Thời gian học: Tháng 9 và tháng 3 hàng năm
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: từ 15/10 - 15/11 cho học kỳ mùa Xuân và từ 15/4-15/5 cho học kỳ mùa Thu
Địa điểm đăng ký: Phòng Đối ngoại & Truyền thông, phòng 106, Nhà I (Cô Thu Hà, SĐT: 0917 888411)
Nhà trường đề nghị các Khoa thông báo thông tin này rộng rãi tới toàn bộ sinh viên của đơn vị mình để các sinh viên có nhu cầu đăng ký tham gia chương trình.