NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO THỜI GIAN THU HỌC PHÍ KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017 NHƯ SAU: 

THỜI GIAN THU: TỪ NGÀY 02/03/2017 ĐẾN 24/03/2017 
 

SINH VIÊN CHÚ Ý: 
1- NỘP TIỀN HỌC PHÍ ĐÚNG THỜI GIAN TRÊN 
2- MỘT SỐ SINH VIÊN K52 CHƯA LÀM THẺ ATM ĐẾN ĐỊA CHỈ NGÂN HÀNG BIDV SỐ 247 CẦU GiẤY 
(PHOTO CHỨNG MINH NHÂN DÂN ĐỂ NỘP CHO NGÂN HÀNG) 
3- KHI NỘP TIỀN SINH VIÊN CHÚ Ý NỘP THÊM CÁC KHOẢN PHÍ CỦA NGÂN HÀNG NHƯ SAU: 
- PHÍ DUY TRÌ TÀI KHOẢN: 50.000 ĐỒNG
- PHÍ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN HÀNG NĂM : 22.000 ĐỒNG  
- PHÍ THƯỜNG NIÊN THẺ ATM : 33.000 ĐỒNG


CHÚ Ý: THEO QUI ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG KHẢO THÍ CỦA TRƯỜNG "SINH VIÊN CHƯA NỘP HỌC PHÍ SẼ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN" 

SINH VIÊN XEM DANH SÁCH VÀ SỐ TIỀN HỌC PHÍ CỤ THỂ TẠI GROUP SINH VIÊN KHOA KINH TẾ - LUẬT https://www.facebook.com/groups/SVKhoaFP/?ref=group_cover