Sinh viên K50FP đến phòng Đào tạo nhà U1 để nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng an ninh theo lịch dưới đây:
- K50F: Ngày 17/12/2015
- K50P: Ngày 18/12/2015
Thời gian: buổi sáng từ 8h30; buổi chiều từ 14h
Yêu cầu: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên