THÔNG BÁO
(V/v Lịch sinh hoạt lớp hành chính ngày 17/11/2016)
STT
Lớp
Giảng đường
Ca
Cố vấn học tập
I. Chuyên ngành Kinh tế thương mại/Quản lý kinh tế 
1
49F1,F2
V502
2 – Chiều
Nguyễn Thị Lệ
2
49F3,F4
V504
2 – Chiều
Hoàng Anh Tuấn
3
49F5,F6
V601
2 – Chiều
Phạm Thị Dự
4
50F1,F2
G101
1 – Sáng
Đặng Hoàng Anh
5
50F3,F4
G102
1 – Sáng
Nguyễn Thị Hương Giang
6
50F5,F6
G201
1 – Sáng
Trần Kim Anh
7
51F1,F2
V602
2 – Sáng
Lê Như Quỳnh
8
51F3,F4
V603
2 – Sáng
Hà Thị Cẩm Vân
9
51F5,F6
V604
2 – Sáng
Hồ Thị Mai Sương
10
52F1,F2
V502
1 – Chiều
Vũ Thị Thanh Huyền
11
52F3,F4
V504
1 – Chiều
Ngô Ngân Hà
12
52F5,F6
V601
1 – Chiều
Vũ Ngọc Tú
II. Chuyên ngành Luật Thương mại/Luật kinh tế 
1
49P1,P2
V501
2 – Chiều
Hoàng Thanh Giang
2
49P3,P4
V503
2 – Chiều
Trần Thị Nguyệt
3
50P1,P2
G401
1 – Sáng
Trần Ngọc Diệp
4
50P3,P4
G402
1 – Sáng
Nguyễn Thị Nguyệt
5
50P5
G402
1 – Sáng
Nguyễn Thanh Hương
6
51P1,P2
G301
2 – Sáng
Phùng Bích Ngọc
7
51P3,P4
G302
2 – Sáng
Tạ Thị Thùy Trang
8
52P1,P2
G101
1 – Chiều
Đỗ Thị Hoa
9
52P3,P4
G102
1 – Chiều
Nguyễn Thái Trường
 
Ghi chú:
Thời gian:      Ca 1 - Sáng: từ 7h15 – 9h15                                     Ca 2 - Sáng: từ 9h30 – 11h30
                       Ca 1 - Chiều: từ 13h15-15h15                                   Ca 2 - Chiều: từ 15h30 - 17h30
 
Đề nghị sinh viên các lớp đi đầy đủ và đúng giờ.