Để chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và thể hiện sự chăm lo của Nhà trường đến cuộc sống của các sinh viên đang học tập tại trường, đặc biệt là các nữ sinh viên, thời gian tới, Nhà trường có tổ chức một buổi Hội nghị chia sẻ kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe nữ sinh.

* Đối tượng tham gia: Các nữ sinh viên đang học tập tại trường
 
* Địa điểm: Hội trường H1
 
* Thời gian: Tổ chức liên tục trong 3 ngày từ 01/03 đến 03/03. Đối với nữ sinh viên Khoa Kinh tế - Luật, thời gian tổ chức vào ngày 02/03/2017, sinh viên có thể chọn tham dự 1 trong 4 ca: ca 1 từ 8h-9h, ca 2 từ 9h30-10h30, ca 3 từ 14h-15h và ca 4 từ 15h30-16h30.
 
* Nội dung: Truyền thông và tư vấn về các vấn đề sức khỏe sinh sản phụ nữ

Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với các bạn nữ sinh viên. Vì vậy, Khoa Kinh tế - Luật khuyến khích, động viên tất cả các bạn nữ đi tham dự Hội nghị này. Các bạn sinh viên muốn tham dự đăng ký thời gian tham dự với lớp trưởng lớp mình chậm nhất trước thứ bảy tuần này (25/02/2017) để Khoa tập hợp danh sách gửi Nhà trường.