Thông báo danh sách xét tốt nghiệp Đại học chính quy Khoa Kinh tế - Luật
 
Chuyên ngành Kinh tế thương mại 
1. Nguyễn Bá Lộc K48F3 (Đã có đơn xin xét TN)
2. Nguyễn Hữu Dũng K48F4 
3. Vũ Thị Yến K48F4 (Đã có đơn xin xét TN)
4. Trương Thị Yến K48F5
5. Bùi Thị Thanh K47F2
6. Mai Thị Hằng K46F3
7. Hoàng Văn Long K46F4
 
Chuyên ngành Luật thương mại 
1. Nguyễn Thị Lan K48P1
2. Chu Thị Loan Oanh K48P1 (Đã có đơn xin xét TN)
3. Trần Huyền Trang K48P1 (Đã có đơn xin xét TN)
4. Phạm Duy Tùng K48P2 (Đã có đơn xin xét TN)
5. Trần Thị Ngọc Mai K48P4
6. Trần Thị Phương K48P4 (Đã có đơn xin xét TN)
7. Bùi Thị Quỳnh Ly K48P5 (Đã có đơn xin xét TN)
8. Vũ Mạnh Cương K46P1
 
Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách xét tốt nghiệp đợt này nộp đơn về Phòng Quản lý đào tạo tầng 1 nhà U1 trước 16h ngày 10/03/2017. Sinh viên chưa được tốt nghiệp nếu không có đơn xin xét tốt nghiệp.