Nhà trường thông báo Chương trình học bổng "Shinnyo-en vì sinh viên vượt khó học giỏi" năm 2016 cho các khoa như sau:
 
1. Đối tượng, tiêu chuẩn: Là sinh viên Đại học Thương mại hệ chính quy, có điều kiện kinh tế khó khăn, có thành tích học khá, giỏi, xếp loại rèn luyện tốt.
 
2. Số suất học bổng: Đối với mỗi Khoa chuyên ngành 02 suất.
Giá trị suất học bổng: 2.448.600 đồng/suất, tương đương 110 USD/suất
 
3. Quy định về hồ sơ xét học bổng:
Sinh viên làm đơn (xem file đính kèm) nộp về VPK, có minh chứng kèm theo. Khoa sẽ căn cứ vào hoàn cảnh gia đình và kết quả học tập để lập danh sách và đề nghị lên Nhà trường xét.
 
Thời hạn sinh viên nộp hồ sơ về VPK chậm nhất 16h ngày 16/11/2016.