Phát triển Đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng. Kết nạp nhiều sinh viên vào Ðảng góp phần phát triển đội ngũ Đảng viên, là nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có tri thức chính trị, phục vụ tích cực nhiệm vụ, yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018 của Liên chi đoàn Khoa Kinh tế - Luật, 18h00 ngày 17 tháng 5 năm 2018, tại hội trường H3 đã diễn ra buổi Tọa đàm “Công tác phát triển Đảng trong sinh viên của Khoa Kinh tế - Luật”.
Đến dự với buổi Tọa đàm có PGS.TS. Hà Văn Sự - Đảng ủy viên - Bí thư chi bộ - Trưởng Khoa Kinh tế - Luật; các thầy cô giáo và các bạn đoàn viên sinh viên là đại diện BCH chi đoàn, đại diện Hội sinh viên và CLB sinh viên Khoa.
Với các tham luận được trình bày tại buổi Tọa đàm đã diễn đã giải đáp những vướng mắc của các bạn đoàn viên sinh viên của Khoa về các vấn đề liên quan đến Kinh nghiệm phấn đấu trở thành Đảng viên; Vai trò của các tổ chức đoàn, hội trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên sinh viên phấn đấu vào Đảng và các tiêu chuẩn, quy trình phát triển Đảng trong sinh viên…
Buổi Tọa đàm đã khép lại nhưng cũng là lúc mở ra cho các bạn đoàn viên sinh viên những hướng đi, những mục tiêu cụ thể cho chặng đường phấn đấu tiếp theo của các bạn. 
Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý thầy cô giáo sức khỏe, thành công và hạnh phúc!
Chúc các bạn đoàn viên sinh viên luôn kiên định trong quá trình phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam!