HÀNH TRÌNH NGÀN DẶM KHỞI ĐẦU BẰNG MỘT BƯỚC ĐI - A JOURNEY OF A THOUSAND MILES BEGINS WITH A SINGLE STEP

 
Quy chế - Quy định cho giáo viên
 
(11/11/2015 - 14:55)
T/tư của Bộ LĐTBXH Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong GDĐT đối với người có công với cách mạng và con của họ
 
(11/11/2015 - 14:48)
Thông tư của Bộ giáo dục và Đào tạo Ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngày 12 tháng 08 năm 2015
 
(15/01/2015 - 15:29)
Chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học đại học, cao đẳng chính quy tại trường Đại học Thương mại từ năm học 2014 - 2015
 
(12/08/2014 - 10:39)
Sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí (bao gồm cả K46 đã ra trường) đọc kỹ thông tư 20; làm đơn theo mẫu, lên văn phòng khoa xin xác nhận và nộp đơn xuống phòng CTSV.
 
(10/08/2014 - 22:35)
Sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí làm đơn này gửi Khoa quản lý để được hỗ trợ học phí theo quy định của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
 
(13/06/2014 - 15:47)
Sinh viên Khoa Kinh tế Luật cần xin xác nhận sinh viên, làm đơn theo mẫu này nộp lên Văn phòng Khoa
 
(04/03/2014 - 21:24)
Một số mẫu đơn hành chính thông dụng sinh viên cần biết để chủ động download khi cần. (Các mẫu đơn có trên website http://ctctsv.vcu.edu.vn.)
 
(28/10/2013 - 13:58)
 

Trang