HÀNH TRÌNH NGÀN DẶM KHỞI ĐẦU BẰNG MỘT BƯỚC ĐI - A JOURNEY OF A THOUSAND MILES BEGINS WITH A SINGLE STEP

 
Phiếu điều tra về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
 

PHIẾU ĐIỀU TRA

Về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Để phục vụ cho việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp theo các ngành đao tạo, Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Thương mại mong nhận được câu trả lời của các anh (chị) vào phiếu điều tra dưới đây

I.THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI ĐIỀU TRA
II.NỘI DUNG ĐIỀU TRA

Nếu đã có việc làm, mời anh/chị tiếp tục trả lời các câu hỏi tiếp theo.

4. Thông tin về đơn vị anh/chị đang làm việc:

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của anh/chị!