HÀNH TRÌNH NGÀN DẶM KHỞI ĐẦU BẰNG MỘT BƯỚC ĐI - A JOURNEY OF A THOUSAND MILES BEGINS WITH A SINGLE STEP

 
PHIẾU ĐIỀU TRA CHẤT LƯỢNG SINH VIÊN SAU KHI RA TRƯỜNG
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT
PHIẾU ĐIỀU TRA CHẤT LƯỢNG SINH VIÊN SAU KHI RA TRƯỜNG
(Dành cho người quản lý và sử dụng lao động)
Chuyên ngành đào tạo Kinh tế thương mại và Luật thương mại của Khoa Kinh tế - Luật, trường Đại học Thương mại là hai chuyên ngành có quy mô đào tạo ngày càng tăng, thu hút số lượng lớn sinh viên theo học. Với mong muốn tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội, Khoa Kinh tế - Luật rất mong nhận được sự đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp từ phía người quản lý và sử dụng lao động. Ý kiến của Ông/Bà sẽ giúp chúng tôi có được sự đánh giá khách quan và toàn diện về chất lượng sinh viên tốt nghiệp, trên cơ sở đó Khoa và Nhà trường sẽ có những giải pháp phù hợp trong thời gian tới. Xin chân thành cám ơn sự cộng tác của Ông/Bà!

A. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA
người, trong đó
người
người
người
B. TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG SINH VIÊN CHUYÊN NGHÀNH KINH TẾ THƯƠNG MẠI VÀ LUẬT THƯƠNG MẠI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
Nếu đơn vị tuyển dụng sinh viên ở cả 2 chuyên ngành trên, xin Ông/Bà vui lòng trả lời các câu hỏi sau cho riêng từng chuyên ngành, mỗi chuyên ngành một phiếu điều tra.
C. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG VỚI CÔNG VIỆC CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ THƯƠNG MẠI/LUẬT THƯƠNG MẠI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
12345
C301 Kiến thức chuyên ngành
C302 Khả năng ứng dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn
C303 Khả năng cập nhật kiến thức mới
C304 Kỹ năng công nghệ thông tin
C305 Trình độ ngoại ngữ
C306 Năng lực nghiên cứu, sáng tạo
C307 Khả năng tư duy logic
C308 Năng lực tổ chức và điều hành công việc
C309 Khả năng ra quyết định
C310 Khả năng phân tích, phản biện
C312 Khả năng tự lập, chủ động trong học tập và nghiên cứu
C313 Hiểu biết về môi trường hoạt động của đơn vị làm việc
C314 Kỹ năng giao tiếp và ứng xử
C315 Tính kỷ luật trong công việc
C316 Kỹ năng làm việc nhóm
C317 Khả năng thuyết trình
C318 Kỹ năng đàm phán
C319 Khả năng chịu áp lực công việc
C320 Khả năng thích nghi với những thay đổi
C321 Kỹ năng kiểm soát bản thân
C322 Thái độ tích cực đóng góp cho đơn vị công tác
12345
C41 Kiến thức chuyên môn học được ở trường
C42 Kỹ năng nghề nghiệp học được ở trường
C43 Kinh nghiệm làm việc thực tế
C44 Sự năng động, sáng tạo của cá nhân
C45 Sự nỗ lực tự học hỏi của cá nhân
C46 Môi trường hoạt động của đơn vị công tác