NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO THỜI GIAN THU HỌC PHÍ KỲ 3 NĂM HỌC 2016-2017 (KỲ HỌC HÈ) NHƯ SAU: 

THỜI GIAN THU: TỪ NGÀY 08/6/2017 ĐẾN 25/6/2017

1- NỘP TIỀN HỌC PHÍ ĐÚNG THỜI GIAN TRÊN 

2- KHI NỘP TIỀN SINH VIÊN CHÚ Ý NỘP THÊM CÁC KHOẢN PHÍ (MỘT NĂM PHÍ NÀY NGÂN HÀNG CHỈ THU 1 LẦN) CỦA NGÂN HÀNG NHƯ SAU:
- PHÍ DUY TRÌ TÀI KHOẢN: 50.000 ĐỒNG (LUÔN LUÔN PHẢI CÓ TRONG TÀI KHOẢN 50.000 Đ)
- PHÍ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN HÀNG NĂM : 22.000 ĐỒNG 
- PHÍ THƯỜNG NIÊN THẺ ATM : 33.000 ĐỒNG

 

CHÚ Ý: VÌ KỲ HỌC HÈ NÊN NHÀ TRƯỜNG CHỈ THU HỌC PHÍ ĐÚNG THỜI GIAN QUI ĐỊNH TRÊN. 

NẾU SINH VIÊN KHÔNG ĐÓNG ĐÚNG THỜI GIAN TRÊN SẼ KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA DỰ THI NHỮNG MÔN ĐĂNG KÝ HỌC HÈ

ĐỀ NGHỊ CÁC SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN.