HÀNH TRÌNH NGÀN DẶM KHỞI ĐẦU BẰNG MỘT BƯỚC ĐI - A JOURNEY OF A THOUSAND MILES BEGINS WITH A SINGLE STEP

 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH
 
Một số hình ảnh của Hội nghị thông báo kết quả NCKHSV Khoa Kinh tế - Luật năm học 2016-2017
Trong điều kiện tự chủ tài chính,  không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng cũng như phương pháp giảng dạy của trường Đại học thương mại hiện nay, công tác NCKH đang được nhà trường, Khoa Kinh tế Luật chú trọng. Trong bối cảnh đó, được sự cho phép của Đảng ủy, BGH nhà trường, theo kế hoạch đầu năm, hôm nay, khoa Kinh tế- Luật tổ chức Hội nghị Thông tin khoa học Khoa với chủ đề: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật trong quản lý Nhà nước về thương mại ở nước ta hiện nay”.Ban biên tập Hội nghị đã lựa chọn được 39 bài viết chất lượng tốt của các giảng viên và nghiên cứu sinh trong Khoa để đăng Kỷ yếu Hội nghị.
Ngày 08 tháng 12 năm 2016, Hội nghị thông tin khoa học Khoa Kinh tế - Luật được tổ chức tại Phòng Hội nghị số 3 Trung tâm thông tin thư viện với sự tham gia của đông đảo giáo viên và nghiên cứu sinh.
Đại biểu tham dự là PGS.TS. Nguyễn Hoàng VIệt, đại diện cho Phòng Quản lý Khoa học Trường. Sau phần dẫn đề khai mạc Hội nghị của PGS.TS. Hà Văn Sự, Trưởng Khoa Kinh tế - Luật, các báo cáo viên trình bày báo cáo tại Hội nghị với những góc nhìn và lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Tiếp đó là phần thảo luận sôi nổi của các với các ý kiến đóng góp và phân tích của các thầy cô đã góp phần làm sáng tỏ, mở rộng thêm vấn đề mà các tác giả đã đề cập trong báo cáo.
Sau gần 4 tiếng trao đổi và thảo luận, Hội nghị thông tin khoa học Khoa Kinh tế - Luật ta đã thành công tốt đẹp.
 

Trang