Ngày 4/4/2018, Tại phòng họp số 3, Chi Bộ Khoa Kinh tế - Luật đã long trọng tổ chức lễ kết nạp cho 08 Đảng viên mới, gồm 02 Giảng viên và 06 Sinh viên xuất sắc của K50 thuộc hai chuyên ngành đào tạo của Khoa: Quản lý kinh tế và Luật Kinh tế.
Tại lễ Kết nạp, đồng chí Hà Văn Sự, Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ Khoa đã trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho 08 Đảng viên mới và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Đảng viên mới.
Cũng tại buổi lễ, đại diện cho 08 Đảng viên mới, đồng chí Đảng viên mới Trần Thị Nguyệt đã phát biểu trước toàn thể Chi bộ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên./.