TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TRIỂN KHAI  LUẬT KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI
˜™
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN VỀ PHÁP LUẬT
 
Trung tâm Nghiên cứu, Triển khai Luật Kinh tế và Thương mại thông báo mở 04 lớp bồi dưỡng ngắn hạn về pháp luật, có cấp chứng chỉ cho người học:
 
I.      Thông tin về khoá học
STT
Lớp
Thời gian
Học phí
Mục tiêu và nội dung khoá học
 
1
 
Pháp luật về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp
 
 
4 buổi
 
1.500.000 VNĐ
(SV ĐHTM được giảm còn 1.000.000đ)
* Mục tiêu:
Kết thúc khóa học, học viên có thể:
-          Nắm được thủ tục thành lập và chuẩn bị được bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp
-          Lựa chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu kinh doanh
-          Xác định được quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn trong quá trình vận hành doanh nghiệp
-          Phân tích được các tình huống phát sinh trong quá trình quản trị nội bộ doanh nghiệp
* Nội dung khóa học:
-          Hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp
-          Bản chất pháp lý của các loại hình doanh nghiệp (Công ty Cổ phần, Công ty Trách nhiệm hữu hạn, Công ty Hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân)
-          Tổ chức quản lý trong doanh nghiệp
-          Vấn đề vốn và quản lý vốn trong doanh nghiệp
-          Vấn đề chia lợi nhuận trong doanh nghiệp
-          Thành lập, tổ chức lại, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp
 
2
 
Pháp luật về quản lý và soạn thảo hợp đồng
 
4 buổi
 
 

1.500.000 VNĐ
(SV ĐHTM được giảm còn 1.000.000đ)
* Mục tiêu:
Kết thúc khóa học, học viên có thể:
-          Nắm được những nguyên tắc pháp lý cơ bản trong một bản hợp đồng
-          Nắm được vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên trong một bản hợp đồng
-          Quản lý được các kiểu hợp đồng khác nhau
-          Phân tích tình huống phát sinh từ việc ký kết và thực hiện hợp đồng
-          Kiểm soát được các rủi ro trong quá trình đàm phán, soạn thảo và thực hiện hợp đồng
-          Nhận biết và có khả năng soạn thảo được một số hợp đồng thông dụng
* Nội dung khóa học:
-          Khái quát về hợp đồng và pháp luật về hợp đồng
-          Khái quát về những nội dung cơ bản trong một bản hợp đồng 
-          Xác định quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quá trình thực hiện hợp đồng 
-          Nhận diện và kiểm soát rủi ro trong đàm phán hợp đồng
-          Nhận diện và kiểm soát rủi ro trong soạn thảo hợp đồng
-         Xác định trách nhiệm pháp lý khi vi phạm hợp đồng thương mại
-         Lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại
-         Giới thiệu một số mẫu hợp đồng đặc trưng trong thương mại
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 buổi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 buổi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.500.000 VNĐ
(SV ĐHTM được giảm còn 1.000.000đ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.500.000 VNĐ
(SV ĐHTM được giảm
còn 1.000.000đ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Mục tiêu: 
 
Kết thúc khóa học, học viên có thể:
-             Nắm bắt được những kỹ năng đàm phán để đảm bảo đàm phán có hiệu quả theo mục đích đã đặt ra.

-             Soạn thảo được các hợp đồng trong kinh doanh, thương mại với các đối tác để có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình đồng thời loại trừ những rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

* Nội dung khóa học:

  I-   Kỹ năng đàm phán Hợp đồng: 

-       Kỹ năng tìm hiểu, nắm bắt thông tin về đối tác

-        Kỹ năng nắm bắt được mục đích thực sự của đối tác trong việc ký kết Hợp đồng.

-        Kỹ năng chuẩn bị đàm phán và thu xếp cuộc đàm phán Hợp đồng.

-        Kỹ năng tự chủ trong đàm phán và chủ động trong việc đưa ra những nội dung có lợi trong Hợp đồng;

-         Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và khuất phục đối tác trong quá trình đàm phán.

-         Kỹ năng “chốt” quá trình đàm phán.

 II- Kỹ năng soạn thảo hợp đồng:

-          Kỹ năng lựa chọn loại hợp đồng

-           Kỹ năng xác định kết cấu của hợp đồng

-          Kỹ năng trình bày nội dung các điều khoản trong hợp đồng

-          Nhận diện một số lỗi thông dụng trong soạn thảo hợp đồng

 III- Thực hành:

-           Đàm phán một hợp đồng cụ thể

-            Soạn thảo một hợp đồng cụ thể

 

 

 

Mục tiêu khóa học: 
 
 • Kết thúc khóa học, học viên có thể:
 • Nắm được những kiến thức cơ bản về công tác soạn thảo văn bản hành chính, như Quyết định, Chỉ thị, Nghị Quyết, Công văn, Tờ trình, Biên bản, Thông báo, Báo cáo, Kế hoạch, Nội quy, Quy chế, Điều lệ và các văn bản hành chính thông dụng khác, được sử dụng thường xuyên trong quá trình làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
 • Soạn thảo được một cách chính xác, hợp lý các văn bản hành chính, thông qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tính chuyên nghiệp trong công tác tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Nội dung khóa học:
 
  I-   Khái quát chung về văn bản và công tác soạn thảo văn bản hành chính tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
 • Khái niệm và phân loại văn bản hành chính
 • Quy định pháp luật về công tác quản lý và soạn thảo văn bản hành chính
 • Kỹ thuật trình bày thể thức chung của văn bản hành chính
 • Một sỗ lỗi thường gặp trong quá trình soạn thảo văn bản hành chính
 II- Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính:
 • Kỹ năng soạn thảo Nghị quyết
 • Kỹ năng soạn thảo Quyết định
 • Kỹ năng soạn thảo Chỉ thị
 • Kỹ năng soạn thảo Công văn
 • Kỹ năng soạn thảo Tờ trình
 • Kỹ năng soạn thảo Thông báo
 • Kỹ năng soạn thảo các văn bản hành chính thông dụng khác: Thư gửi khách hàng, bản đề xuất….
 III- Thực hành:
 • Soạn thảo các văn bản hành chính cụ thể
 • Nhận diện và sửa lỗi trong soạn thảo văn bản hành chính
II.      Lịch học
Ø  Dự kiến khai giảng: Các lớp khai giảng liên tục trong tất cả các tháng trong năm
Ø  Thời gian học cụ thể: Các ngày thứ 7, Chủ nhật (Sáng: 8h30’ – 11h30’/ Chiều: 13h30’ – 16h30’) hoặc theo nhu cầu của học viên.
Ø  Giảng viên: Giảng viên có kinh nghiệm và uy tín lâu năm trong giảng dạy đến từ các cơ sở đào tạo hàng đầu về Luật như Trường Đại học Luật Hà Nội; Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Thương mại và các chuyên gia đến từ các văn phòng tư vấn hoặc doanh nghiệp.
Ø  Quyền lợi và nghĩa vụ của học viên
Quyền:
-          Được cấp tài liệu học tập & đi thực tế tại các doanh nghiệp hoặc tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia về Luật trong và sau khóa học;
-          Được Trường Đại học Thương mại cấp chứng chỉ, có giá trị vô thời hạn trên toàn quốc.
Nghĩa vụ:
-          Chấp hành mọi nội quy, quy chế học tập của Trung tâm, Khoa và Nhà trường đề ra
 
III.               Đăng ký học:                   TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, TRIỂN KHAI LUẬT KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI
·         Phó Giám đốc Trung tâm:              ThS. Nguyễn Thị Vinh Hương   -  ĐT: 098.986.9878
        Phó Giám đốc Trung tâm:              ThS. Trần Thị Nguyệt                 -   ĐT: 0986362362
 
·         Điện thoại:  04 376 43219  (Máy lẻ: 3080)/ Email: trungtamluat.dhtm@gmail.com
 
·         Địa chỉ: Văn phòng Khoa Kinh tế - Luật, Tầng 2 nhà T - Đại học Thương mại - Km9 Đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
·         Thời gian đăng ký: thường xuyên trong năm
(Chú ý: Học viên đến đăng ký yêu cầu nộp 2 ảnh 3X4. Sinh viên Trường Đại học Thương mại được giảm 40% học phí, yêu cầu nộp kèm 01 bản phô tô thẻ sinh viên khi làm Đơn đăng ký học.)