Để phục vụ cho việc thu nộp học phí của Nhà trường, đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách dưới đây khẩn trương xuống phòng Kế hoạch tài chính (tầng 1 nhà U1) để làm thẻ ngân hàng  (nhớ mang theo photo chứng minh thư nhân dân).
 
 
STT LỚP MSV HỌ TÊN
428 K52F1 16D160003 Nguyễn Thị Vân Anh
429 K52F1 16D160004 Lê Thị Bình
430 K52F1 16D160006 Nguyễn Thị Diễm
431 K52F1 16D160007 Phạm Diệu Duyên
432 K52F1 16D160012 Chu Thị Hương Giang
433 K52F1 16D160015 Vũ Tuấn Hải
434 K52F1 16D160038 Trần Thiên Nga
435 K52F1 16D160040 Lương Công Nguyên
436 K52F1 16D160053 Trần Thị Thu
437 K52F1 16D160054 Nguyễn Thị Minh Thuận
438 K52F1 16D160055 Phan Thị Thủy
439 K52F1 16D160056 Đặng Thị Minh Thư
440 K52F1 16D160059 Nguyễn Thị Trinh
441 K52F1 16D160060 Phan Thị Cẩm Tú
442 K52F1 16D160061 Trương Văn Tùng
443 K52F2 16D160098 Nguyễn Văn Sỹ Dũng
444 K52F2 16D160104 Nguyễn Thị Trà Giang
445 K52F2 16D160113 Nguyễn Duy Huân
446 K52F2 16D160116 Nguyễn Mạnh Hùng
447 K52F2 16D160121 Nguyễn Thùy Linh
448 K52F2 16D160123 Đào Ngọc Linh
449 K52F2 16D160131 Nguyễn Thị Nguyệt
450 K52F2 16D160133 Võ Đình Phương
451 K52F2 16D160134 Hà Kim Phượng
452 K52F2 16D160141 Phan Đức Thắng
453 K52F2 16D160150 Lương Thị Thùy Trang
454 K52F2 16D160151 Trần Thị Ngọc Tú
455 K52F2 16D160152 Nguyễn Viết Tưởng
456 K52F3 16D160193 Vũ Thị Hương Giang
457 K52F3 16D160208 Nguyễn Dương Khánh
458 K52F3 16D160215 Đặng Thị Mai
459 K52F3 16D160219 Trịnh Thị Mừng
460 K52F3 16D160222 Dương Hồng Nhung
461 K52F3 16D160230 Trần Thị Thảo
462 K52F3 16D160244 Lưu Thị Xuyến
463 K52F4 16D160272 Nguyễn Thị Việt Ánh
464 K52F4 16D160274 Lò Duy Chính
465 K52F4 16D160283 Đặng Ngọc Hà
466 K52F4 16D160285 Nguyễn Thị Hạnh
467 K52F4 16D160291 Đinh Diệp Hồng
468 K52F4 16D160298 Võ Trọng Kiên
469 K52F4 16D160299 Đặng Thị Lập
470 K52F4 16D160306 Nguyễn Đức Mạnh
471 K52F4 16D160308 Nguyễn Thị Nga
472 K52F4 16D160310 Hoàng Hoa Tôn Anh Nguyên
473 K52F4 16D160328 Vũ Thị Huyền Trang
474 K52F4 16D160330 Phạm Thị Hồng Vân
475 K52F5 16D160371 Nguyễn Thị Thùy Dung
476 K52F5 16D160379 Phạm Thị Hòa
477 K52F5 16D160386 Hoàng Hà Tùng Lâm
478 K52F5 16D160390 Thái Thị Phương Ly
479 K52F5 16D160399 Đỗ Thu Quyên
480 K52F5 16D160402 Nguyễn Mai Thanh
481 K52F6 16D160449 Nguyễn Trần Cường
482 K52F6 16D160462 Phan Khánh Huyền
483 K52F6 16D160469 Mai Thị Hương Ly
484 K52F6 16D160476 Trần Thị Minh Nguyệt
485 K52F6 16D160478 Lê Thị Phương
486 K52F6 16D160484 Nguyễn Thị Thoa
487 K52F6 16D160487 Đỗ Thị Huyền Trang
488 K52F6 16D160493 Trần Thị Hà Vy
659 K52P1 16D200004 Nguyễn Mai Anh
660 K52P1 16D200007 Lương Thị Ngọc Ánh
661 K52P1 16D200008 Trương Quang Bách
662 K52P1 16D200010 Nguyễn Ngọc Diệp
663 K52P1 16D200020 Trần Thị Thu Hiền
664 K52P1 16D200024 Vũ Thùy Linh
665 K52P1 16D200027 Nguyễn Nhật Linh
666 K52P1 16D200028 Đặng Duy Long
667 K52P1 16D200030 Trần Thanh Ngọc Mai
668 K52P1 16D200033 Vũ Thị Bích Ngọc
669 K52P1 16D200036 Lê Đức Hải Phong
670 K52P1 16D200037 Nguyễn Thị Phương
671 K52P1 16D200038 Vũ Thị Bích Phương
672 K52P1 16D200042 Vũ Thị Phương Thảo
673 K52P1 16D200044 Lộc Văn Thăng
674 K52P1 16D200046 Nguyễn Chu Huyền Thư
675 K52P1 16D200052 Đào Thị Hải Yến
676 K52P2 16D200071 Cao Thị Ngọc Anh
677 K52P2 16D200077 Hoàng Thị Nhật Ánh
678 K52P2 16D200080 Nguyễn Lan Chi
679 K52P2 16D200083 Ngô Thùy Dương
680 K52P2 16D200084 Trần Thị Điện
681 K52P2 16D200086 Lê Thị Thu Hà
682 K52P2 16D200087 Từ Văn Hải
683 K52P2 16D200090 Bùi Hoàng Hiệp
684 K52P2 16D200092 Nguyễn Quang Huy
685 K52P2 16D200093 Phan Thị Thanh Huyền
686 K52P2 16D200102 Lê Thị Minh
687 K52P2 16D200104 Nguyễn Thị Thúy Nga
688 K52P2 16D200106 Phan Thị Huyền Nhi
689 K52P2 16D200114 Đào Thanh Thúy
690 K52P2 16D200115 Nguyễn Thị Thủy
691 K52P2 16D200119 Trần Tố Uyên
692 K52P2 16D200122 Nguyễn Thị Vỹ
693 K52P3 16D200151 Vũ Thị Trang Anh
694 K52P3 16D200159 Phan Thị Hồng Chiêm
695 K52P3 16D200160 Phạm Văn Cường
696 K52P3 16D200164 Vũ Ngọc Hà
697 K52P3 16D200174 Nguyễn Diệu Linh
698 K52P3 16D200178 Trần Mai Ly
699 K52P3 16D200179 Phạm Nhật Minh
700 K52P3 16D200180 Nguyễn Thu Ngân
701 K52P3 16D200187 Ngô Minh Quang
702 K52P3 16D200189 Dương Thảo Quỳnh
703 K52P3 16D200194 Nguyễn Thị Kim Thư
704 K52P4 16D200221 Phạm Thị Quỳnh Anh
705 K52P4 16D200231 Nguyễn Ánh Duyên
706 K52P4 16D200237 Ngô Thu Hiền
707 K52P4 16D200244 Nguyễn Ngọc Linh
708 K52P4 16D200246 Nguyễn Mỹ Linh
709 K52P4 16D200264 Nguyễn Thị Thanh Thư
710 K52P4 16D200265 Vũ Lê Huyền Trang
711 K52P4 16D200267 Nguyễn Thu Trang