HÀNH TRÌNH NGÀN DẶM KHỞI ĐẦU BẰNG MỘT BƯỚC ĐI - A JOURNEY OF A THOUSAND MILES BEGINS WITH A SINGLE STEP

 
DỮ LIỆU CỰU SINH VIÊN CỦA KHOA KINH TẾ - LUẬT
 
PHIẾU LẤY THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN KHOA KINH TẾ - LUẬT
Để tiện cho việc liên hệ, các anh/chị cựu sinh viên vui lòng cung cấp cho Khoa các thông tin dưới đây (thông tin này chỉ phục vụ cho mục đích liên hệ của Khoa với cựu sinh viên). Trân trọng cám ơn anh/chị!