Các mẫu đơn liên quan đến thủ tục hành chính sinh viên cần biết:
 
1- ĐƠN XIN TẠM TRÚ
2- ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SINH VIÊN
3- ĐƠN XIN CẤP GIẤY GIỚI THIỆU
4- ĐƠN XIN CẤP GIẤY GIỚI THIỆU ĐĂNG KÝ XE MÁY
5- GIẤY XÁC NHẬN
6- GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ
7- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TIỀN HỖ TRỢ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
8- ĐƠN XIN XÁC NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP
9- ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI
10- ĐƠN XIN CẤP LẠI BẢNG ĐIỂM TOÀN KHÓA
11- ĐƠN XIN LÀM LẠI THẺ SINH VIÊN
12- ĐƠN XIN CẤP BẢN SAO VĂN BẰNG TỪ SỔ GỐC
13- ĐƠN XIN CHỈNH SỬA NỘI DUNG TRÊN VĂN BẰNG
14- ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÝ LỊCH ĐỂ ĐI THỰC TẬP
15- ĐƠN XIN NGHỈ HỌC
16- ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI BẢO LƯU KẾT QUẢ
17- ĐƠN XIN THÔI HỌC
18- ĐƠN XIN TRỞ LẠI HỌC TẬP
19- ĐƠN XIN XEM XÉT LẠI KẾT QUẢ THI HỌC PHẦN
20- ĐƠN XIN TRỢ CẤP KHÓ KHĂN
21- ĐƠN XIN LÙI THỜI HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ
 
 
(Download tại file đính kèm)