HÀNH TRÌNH NGÀN DẶM KHỞI ĐẦU BẰNG MỘT BƯỚC ĐI - A JOURNEY OF A THOUSAND MILES BEGINS WITH A SINGLE STEP

 
Các Khóa đào tạo ngắn hạn
 
(19/04/2016 - 06:23)
Liên tục tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn về pháp luật
 
(11/11/2015 - 20:40)
Trung tâm Nghiên cứu, Triển khai Luật Kinh tế và Thương mại liên tục tuyển sinh các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về pháp luật, có cấp chứng chỉ cho người học
 
(11/06/2015 - 08:04)
Thời gian: 8h00 ngày 13/06/2015. Bắt đầu từ thứ 7 ngày 13/06/2015 tại Hội trường Nhà V Phòng V102 - Đại học Thương mại
 
(11/06/2015 - 08:01)
Thời gian phát chứng chỉ: 14h thứ hai, ngày 15/06/2015. Địa điểm: Văn phòng Khoa Kinh tế - Luật – Tầng 2, nhà T – Đại học Thương Mại
 
(04/03/2015 - 09:50)
Liên tục tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn về pháp luật có cấp chứng chỉ cho người học.
 
(10/08/2014 - 07:27)
Mời các học viên khóa đào tạo ngắn hạn “Pháp luật về quản lý và soạn thảo hợp đồng – khóa 2 & 3” đúng 16h thứ ba, ngày 26/08/2014 đến nhận chứng chỉ tại VPK Kinh tế - Luật
 
(04/05/2014 - 10:55)
Trung tâm Nghiên cứu, Triển khai Luật kinh tế và Thương mại trực thuộc Khoa Kinh tế - Luật xin thông báo khai giảng các lớp bồi dưỡng ngắn hạn:
 

Trang