• Công ty cổ phần phát triển Phần mềm và Công nghệ Việt – VIETEK được thành lập năm 2012. hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm , thiết kế và sản xuất các thiết bị
  • Vị trí cần tuyển: Kinh doanh nữ: 3, Kinh doanh nam: 3, Kế Toán: 2
  • Chi tiết: File đính kèm