Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp K50 - Bộ môn Quản lý kinh tế